zaterdag 20 april 2019

Zoeken

Zoek en je zult vinden? Ja, alles wat met het waarnemen te maken heeft. Misschien zoek je naar een baan of bepaalde kennis ergens van!… Of wil je weten dat er leven na de dood is. Maar… waarin vindt dat zoeken plaats?
(Uit: Ik Ben die Ik Ben. Lees hier verder!)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken

Zoek en je zult vinden? Ja, alles wat met het waarnemen te maken heeft. Misschien zoek je naar een baan of bepaalde kennis ergens van!… Of ...