zaterdag 20 april 2019

Zoeken

Zoek en je zult vinden? Ja, alles wat met het waarnemen te maken heeft. Misschien zoek je naar een baan of bepaalde kennis ergens van!… Of wil je weten dat er leven na de dood is. Maar… waarin vindt dat zoeken plaats?
(Uit: Ik Ben die Ik Ben. Lees hier verder!)

Zen, zin en onzin?

Zen staat voor meditatie en het dagelijks leven. Ooit kreeg een leerling van een zenmeester een draai om zijn oren omdat ie zeurde over zijn werk: dat ie zijn werk niet leuk, interessant genoeg vond. Bij zen gaat het namelijk om dat je leeft met aandacht. Dat je met aandacht handelt. Dus, op die manier staat niet je werk centraal, dat het leuk is of niet. (Uit: Ik Ben die Ik Ben. Lees hier verder!)

Nietsdoen

Je hebt een baan en toch doe je niets. Je hebt een gezin en toch doe je niets. Je sport en toch doe je niets. … Omdat je er niet mee geïdentificeerd bent. Kan dat dan?
Dat kan omdat ons ware natuur leegte is.
Dat we niemand zijn. 
(Uit: Ik Ben die Ik Ben. Lees hier verder!)

Verlicht of niet?

Pijnlijke vraag…Hoeveel beweren niet van zichzelf er te zijn en vallen dan toch door de mand? zogezegd.
Laat dat beeld maar van jezelf vallen!
Ja, je mag er zijn.
Zeggen dat je wel of niet verlicht bent, is ergens volslagen kinderachtig.
Maar… je bent er al!
(Uit: Ik Ben die Ik Ben. Lees hier verder!)

Welkom in Satsang!


Je komt dan een zaal binnen of een privéwoning en gaat ergens zitten. In het middelpunt zit een dame of heer. Iemand die zegt, gerealiseerd te zijn.Er is ruimte voor stilte en dialoog. De Waarheid staat centraal, want ‘satsang’ betekent immers een samenkomst in Waarheid.De Waarheid zit daar in gestalte van een mens. Een zogenaamde guru of leraar.
(Uit: Ik Ben die Ik Ben. Lees hier verder!)

Zelfrealisatie (e)boek

Een boek (paperback van 126 pagina’s) over non-dualiteit, Jezus en Advaita:
Is de wereld slechts een illusie? Een van de leukste voorbeelden vind ik, die van die slang. Je loopt in het donker in het bos en opeens denk je, geloof je, een slang te zien. Maar… het is helemaal geen slang maar een stuk touw. Zo ziet men de wereld aan als werkelijkheid, als echt. Maar… de wereld is een illusie, helemaal niet wat je denkt! Dat wat echt is, ben jezelf. DAT wat tijdloos IS.
Prijs: € 9,95 (excl. BTW)
ISBN 9780244181598
Koop hier 


Zoeken

Zoek en je zult vinden? Ja, alles wat met het waarnemen te maken heeft. Misschien zoek je naar een baan of bepaalde kennis ergens van!… Of ...